OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE www.4faceandbody.co.rs

1. Značenje izraza

Autor internet stranice www.4faceandbody.co.rs je Salon 4 Face&Body, sa sedištem u Beogradu, Omladinskih brigada 86, upisan u registar Ministarstva finansija Poreska uprava Novi Beograd, pod matičnim brojem 65209551, PIB 1111272, šifra delatnosti 9602 (u daljnjem tekstu: „Autor“).

www. 4faceandbody.co.rs je internet stranica putem koje autor pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Salona 4 Face&Body.

Korisnik internet stranice  www. 4faceandbody.co.rs je pravno ili fizičko lice koje na bilo koji način, neposredno i posredno, koristi ili je koristilo, pristupa ili je pristupilo internet stranici www.4faceandbody.co.rs.

Internet stranica podrazumeva sve internet stranice i njihove delove koje se nalaze unutar domena www. 4faceandbody.co.rs.

2. Opšti uslovi

Ovi opšti uslovi korišćenja internet stranice www. 4faceandbody.co.rs (u daljnjem tekstu: „Opšti uslovi“) propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranice www. 4faceandbody.co.rs.

Korišćenjem ovih internet stranica, korisnici iskazuju da se slažu s ovde iznesenim uslovima i pravilima te pristaju na korišćenje internet stranice  www. 4faceandbody.co.rs skladu s istima. 

Pravo korišćenja ovih internet stranica lično je pravo korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druga fizička ili pravna lica.

Korisnik je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki, na mestima gde one postoje.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su van kontrole autora, a iz kog razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme protoka informacija na internetu ili neki drugi događaj do kog može doći za vreme pružanja usluge od strane autora.

3. Ponašanje korisnika

Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internet stranicu  www. 4faceandbody.co.rs isključivo u skladu s propisima Republike Srbije, kao i s opštim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smeju putem ovih internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, koji podstiče na protivustavne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja autora, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Korisnik ne sme koristiti internet stranice www. 4faceandbody.co.rs za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje korisnika internet stranica www. 4faceandbody.co.rs na to da postanu korisnici druge online ili offline usluge, koja predstavlja konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju autoru.

4. Intelektualno vlasništvo 

Svi materijali koji se nalaze na Internet stranicama  www. 4faceandbody.co.rs vlasništvo su autora i kao takvi su zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava. Autor je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju internet stranice  www. 4faceandbody.co.rs neophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih internet stranica i/ili bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovim internet stranicama bez pisanog odobrenja Izdavača. Svako kršenje pomenute zabrane može imati za posledicu povredu autorskih prava ili drugog prava, pa stoga može dovesti do pokretanja više vrsta sudskih postupaka.

Korisnik može sa internet stranice  www. 4faceandbody.co.rs preuzimati, štampati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu lične upotrebe.

5. Kontrola

Autor može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na Internet stranicama www. 4faceandbody.co.rs , posebno interaktivnog dela, a s ciljem da osigura poštovanje propisanih uslova. U skladu s navedenim, autor zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala za koji prema vlastitoj proceni utvrdi da nije u skladu s ovde postavljenim uslovima, kao i da ukine lozinke ili korisničke račune korisnika.

6. Privatnost

Prilikom korišćenja internet stranica  www. 4faceandbody.co.rs autor može prikupljati određene lične podatke korisnika te iste obrađivati i pohranjivati u za to predviđene svrhe. Korišćenjem internet stranica www. 4faceandbody.co.rs pristajete na javno objavljena Pravila privatnosti autora te potvrđujete da ste pročitali, shvatili i prihvatili Pravila privatnosti.

Pravila privatnosti autora nalaze se na Internet stranici www. 4faceandbody.co.rs  pod stavkom „Pravila privatnosti“.

7. Licenciranje

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija naiInternet stranicama www. 4faceandbody.co.rs , smatra se da korisnik daje autoru pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu.

8. Zaštita privatnosti Korisnika i upotreba kolačića (cookies)

Kolačić (cookie – u daljnjem tekstu: „kolačić/i“) predstavlja informaciju koja se pohranjuje na računar korisnika od strane internet stranice koju korisnik posećuje. Kolačići obično spremaju postavke korisnika i postavke za Internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Nakon što korisnik naknadno opet poseti istu internet stranicu, internet pregledač povratno šalje kolačiće koji pripadaju toj internet stranici. Time se omogućava internet stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama korisnika.

Kako bi se osigurao pravilan rad internet stranice www. 4faceandbody.co.rs , daljnja unapređenja te poboljšanja iskustva korisnika u pregledavanju, internet stranica www. 4faceandbody.co.rs na računar korisnika pohranjuje malu količinu informacija (kolačiće).

Korišćenjem Internet stranica www. 4faceandbody.co.rs  bez promene postavki kojima bi se uskratila saglasnost na skladištenje kolačića na računar korisnika, korisnik prihvata korišćenje i skladištenje kolačića na svoj računar. Ukoliko korisnik ne pristane na skladištenje kolačića, skladištenje istih na računar korisnika biće onemogućeno, a korisnik će i dalje biti u mogućnosti da pregleda internet stranicu www. 4faceandbody.co.rs , s tim da mu pojedine mogućnosti internet stranice neće biti dostupne.

Pojedinosti o kolačićima, načinu njihovog korišćenja, skladištenja i blokiranja nalaze se na Internet stranici www.4faceandbody.co.rs   pod stavkom „Upotreba kolačića“.

9. Završne odredbe

U slučaju da je neka od odredbi ovih Opštih uslova korišenja nevažeća, to neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Opštih uslova, te će preostali delovi ovih Opštih uslova ostati na snazi, a nevažeća odredba će se zameniti važećom odredbom koja po smislu i pravoj svrsi najviše odgovara odredbi koja je nevažeća.

Ukoliko autor ne iskoristi svoja prava iz ovih Opštih uslova, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korišćenjem internet stranica www. 4faceandbody.co.rs nadležan je nadležni sud sa u Beogradu.

Registracijom ili otvaranjem korisničkog naloga na Internet stranici www. 4faceandbody.co.rs smatra se da je korisnik ove opšte uslove u celini pročitao, ispravno protumačio i prihvatio.