Aleksandra Obradović

Specijalista urgentne medicine
dr Aleksndra Obradović, specijalista Urgentne medicine sa posebnim interesom za anti-age i estetiku

dr Aleksndra Obradović, specijalista Urgentne medicine sa posebnim interesom za anti-age i estetiku

Dr Aleksandra Obradović
Specijalista urgentne medicine, sa posebnim interesom za estetiku i anti-aging tretamane